O placówce

 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 49 ZACZAROWANY OŁÓWEK

Przedszkole od 05.02.2005. nosi nazwę ZACZAROWANY OŁÓWEK. Budynek parterowy, otoczony bardzo dużym ogrodem i placem zabaw, z dala od ulicy głównej, dogodny dojazd -autobusem  linii 55,66,64,61, ok.18 miejsc parkingowych, plac zabaw otoczony dodatkowym ogrodzeniem , sale dydaktyczne jasne i przestronne, bezpośredni dostęp do łazienek, osobne szatnie dla każdej z grup wiekowych,, przestronny hol. Przedszkole posiada własną kuchnię, w której przygotowuje się codziennie świeże potrawy.

 

NASZA WIZJA

Nasze przedszkole jest przedszkolem otwartym na potrzeby dzieci i rodziców, jest placówką innowacyjną i przyjazną, w której, dzieci czują się bezpieczne, akceptowane i szczęśliwe Program rozwoju przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego możliwości i zainteresowania. Rodzice są współautorami życia przedszkola, wspierają organizacyjnie i materialnie przedszkole, uczestniczą w procesie wychowawczym dzieci. W naszym przedszkolu wyrównuje się szanse edukacyjne dzieci, przygotowuje do podjęcia nauki w szkole, nastawia na osiągnięcie sukcesu. Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana i kompetentna kadra pedagogiczna, rozumiejąca dzieci i ich potrzeby. Dzieci rozwijają swoje zdolności, zainteresowania, działają metodami aktywnymi.

 

MODEL WYCHOWANKA PRZEDSZKOLA ZACZAROWANY OŁÓWEK

Nasz wychowanek wykazuje się odwagą i umiejętnością współpracy w grupie. Potrafi sobie radzić w trudnych sytuacjach. Wykazuje się samodzielnością. Zna i stosuje nawyki higieniczno-kulturalne. Przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest wrażliwy, potrafi słuchać i odbierać muzykę. Świadomie dba o własne zdrowie i rozwój fizyczny. Wykazuje się aktywnością w poszukiwaniu informacji i pogłębianiu wiedzy. Jest przygotowany do podjęcia obowiązku szkolnego. Jest twórczy, wrażliwy na piękno otaczającego świata. Posiada wiele różnorodnych umiejętności i chętnie je rozwija. Szanuje środowisko przyrodnicze, jest zaciekawiony otaczającym światem przyrody i pozytywnie do niej nastawiony. Zna i przestrzega zasady ruchu drogowego. Dba o bezpieczeństwo swoje i innych.