Zajęcia dodatkowe

W roku szkolnym 2020/2021 w naszym Przedszkolu Dzieci uczestniczą w następujących zajęciach dodatkowych:

*JĘZYK ANGIELSKI -  wszystkie grupy dwa razy w tygodniu

 

* RYTMIKA - wszystkie grupy dwa razy w tygodniu 

*RELIGIA - dzieci 6-letnie