Rozkład dnia

 

Dzień w Przedszkolu "Zaczarowany Ołówek"

 

 

GODZINY

PRZEBIEG

 Wszystkie Grupy

8.00 – 9.00

 

Schodzenie się dzieci.

 • Swobodne lub inspirowane przez nauczyciela zabawy edukacyjne i wychowawcze dzieci w kącikach zainteresowań,
 • Zabawy integracyjne, praca indywidualna z dziećmi - obserwacje zachowań i działań dzieci.
 • Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe. Planowanie dnia.
 • Przygotowywanie do śniadania,
 • czynności higieniczno – samoobsługowe.
 • Śniadanie.
 

Dzieci młodsze: Dzwoneczki, Stokrotki

9.00-14.00

Zajęcia dydaktyczne inspirowane  przez nauczyciela, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju, prowadzona w oparciu o podstawę programową, w formie:

 • zajęć i zabaw rozwijających procesy poznawcze,
 • zajęć muzyczno - rytmicznych,
 • zestawu zabaw ruchowych
 • zajęć plastyczno – konstrukcyjnych.

Zabawy dowolne: tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne, inne.

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci

Czynności samoobsługowe w szatni (ubieranie, rozbieranie)

Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zabawy sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki. (w przypadku  niesprzyjającej pogody – gry i zabawy ruchowe w salach)

Przygotowywanie do obiadu, 
czynności higieniczno – samoobsługowe.
Obiad (drugie danie)

Przygotowanie do wypoczynku i snu dzieci. Leżakowanie – bajkoterapia, muzykoterapia, relaksacja. 

Czynności samoobsługowe  (rozbieranie się i ubieranie, toaleta). 

Zajęcia wspomagające rozwój i umiejętności dzieci.

Przygotowywanie do obiadu,
 czynności higieniczno – samoobsługowe.

 Obiad (zupa)

Czynności opiekuńcze

Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

Dzieci Starsze: Chabry, Konwalie i Maki

9.00– 14.00

 

 

Zajęcia dydaktyczne w sali lub ogrodzie organizowane przez nauczyciela  prowadzone w oparciu o podstawę programową i program wychowania przedszkolnego „Mój Kuferek” wydawnictwa Juka w formie:

 • zajęć i zabaw rozwijających procesy poznawcze,
 • zajęć muzyczno - rytmicznych,
 • zestawu zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych,
 • zajęć plastyczno - konstrukcyjnych,
 • wycieczek i spacerów.

Czynności samoobsługowe w szatni (ubieranie, rozbieranie)

Swobodne i inspirowane zabawy na powietrzu, spacer w pobliżu przedszkola, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki. zabawy organizowane przez nauczyciela i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, (w razie niesprzyjającej pogody działalność dowolna rozwijająca zdolności i umiejętności dzieci)

Przygotowywanie do obiadu,
 czynności higieniczno – samoobsługowe.
Obiad (drugie danie)

Wypoczynek, bajkoterapia, muzykoterapia… 

Przygotowywanie do obiadu,
 czynności higieniczno – samoobsługowe.

 Obiad (zupa)

Czynności opiekuńcze

Zabawy ruchowe

Wszystkie Grupy

14.00 – 17.00

Organizowanie sytuacji sprzyjającej dziecięcej aktywności:

 • zabawy relaksacyjne, gry i zabawy ruchowe, zabawy przy muzyce, zabawy integracyjne;
 • zabawy dowolne: tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, techniczne w sali lub zabawy w ogrodzie;
 • praca indywidualna z dziećmi - obserwacje zachowań i działań dzieci.
 • praca stymulacyjno – kompensacyjna i indywidualna (praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).
 • kontakty okolicznościowe,
 • zajęcia dodatkowe,
 •  rozchodzenie się dzieci do domów.