Historia

Rys Historyczny Przedszkola

            Przedszkole Miejskie nr 49 zlokalizowane przy ulicy Marmurowej 7 w Szczecinie- Podjuchach została przekazane do użytkowania i eksploatacji po zakończeniu budowy w dniu 1 września 1979 roku. 

Konstrukcja budynku przedszkola parterowa, funkcjonalna, z dużym ogrodem oddalonym od głównego ciągu komunikacyjnego i z bezpiecznym dojazdem.

            Z dniem otwarcia placówki na stanowisko dyrektora Przedszkola została powołana Pani Lucjanna Gajda- pedagog z wieloletnim stażem pracy pedagogicznej.

            Transport wyposażenia i urządzeń niezbędnych do funkcjonowania przedszkola zabezpieczyły Jednostki Wojskowe JW. 224 1 JW. 2339 stacjonujące w Podjuchach. Natomiast zatrudniony personel porządkował o wyposażał sale dziecięce.

            Dnia 9 lutego 1980 roku przedstawiciele Miejskiej Rady Narodowej, Miejskiego Komitetu PZPR oraz Związków Zawodowych dokonali uroczystego otwarcia Przedszkola

Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego e Szczecinie zatwierdził w planie organizacyjnym przedszkola cztery oddziały, 6 etatów nauczycielskich i 10  etatów administracyjno-obsługowo- wychowawczych. Do przedszkola zapisanych było 160 dzieci.

W następnym roku szkolnym 1980/1981 obsada pedagogiczna liczyła 8 etatów a  administracyjno- obsługowa 14 etatów.

Praca Dydaktyczno wychowawcza prowadzona była przez nauczycieli w oparciu o obowiązujący „Program wychowania w przedszkolu”. W bardzo krótkim czasie działalność pedagogiczna placówki była wiodącą w regionie Prawobrzeża, a nawet miasta Szczecina. Nauczycielki przedszkola prowadziły szereg zajęć ruchowych dla Programu 1 TVP pod nazwą „TELEWZJADA”, a tematyka zajęć opublikowana byłą w czasopiśmie fachowym dla nauczycieli przedszkoli „Wychowanie w przedszkolu”.

W imprezach sportowych organizowanych w Szczecinie dla przedszkoli pod nazwą „ŚMIECH I ZABAWA TO FAJNA SPRAWA” wychowankowie ówczesnego Przedszkola Miejskiego zdobyli:

  • W 1989 roku II miejsce i puchar
  • W 1991 roku I miejsce i puchar.

Wyżej wymienione osiągnięcia są jednymi z wielu sukcesów Przedszkola.

W sali sportowej przedszkola w dniach Wyborów Prezydenckich, do Sejmu i do Senatu oraz Samorządowych funkcjonuje lokal wyborczy.

Od  1 lutego 1997 roku dyrektorem Przedszkola Publicznego Nr 49 została Pani Aldona Radziwon, wyłoniona w drodze konkursu zorganizowanego przez Urząd Miejski w Szczecinie.

W roku 1997 grupy dziecięce otrzymały nazwy: MAKI, CHABRY, STOKROTKI i DZWONECZKI.

W ramach szerszej współpracy ze środowiskiem lokalnym w ogrodzie przedszkolnym organizowane były festyny rodzinne: letni - „MAMA, TATA I JA” i jesienny- „PIECZONY ZIEMNIAK”.