Dyżury wakacyjne 2021 - zapisy

Drodzy Rodzice!

Wszystkie wnioski złożone na dyżur wakacyjny  2021

zostały rozpatrzone pozytywnie

w terminach podanych przez Państwa.

Do zobaczenia  podczas wakacji :)

 

 

Drodzy Rodzice, już planujemy wakacje letnie 2021

 

 

 

Dyżury wakacyjne w przedszkolach w roku szkolnym 2020/2021

 

    Dyżury (tylko) w placówkach macierzystych.

 

 

 

W przedszkolach:

 

 •   okres pracy w trybie wakacyjnym trwa od 28 czerwca   do 20 sierpnia

 

 •   do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach będą przyjmowane wyłącznie dzieci z macierzystej placówki,

 

 •  do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowane będą wyłącznie dzieci rodziców pracujących, którzy muszą wrócić do pracy i nie mają możliwości zapewnienia dziecku innej opieki

 

 •   kolejność składania zgłoszeń nie jest brana pod uwagę

 

 •   obowiązkiem rodzica jest  dostarczenie (w formie załącznika do zgłoszenia) zaświadczenia o zatrudnieniu

 

 •   dyrektor ma prawo zweryfikować podane w zaświadczeniu informacje

 

 •   rodzic ma obowiązek skutecznego poinformowania dyrektora  o rezygnacji z przyznanego miejsca  najpóźniej do 12.06.2021 r.

 

 •   dziecko może korzystać z dyżuru wakacyjnego przez okres nie dłuższy niż 4 tygodnie

 

 •   z wakacyjnej opieki będą mogły skorzystać wyłącznie dzieci, które w roku szkolnym 2020/2021 już uczęszczają do poszczególnych placówek

 

 •   zainteresowani rodzice będą składać zgłoszenie w sprawie opieki wakacyjnej poprzez „wrzucenie” do urny w swoim macierzystym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym  w szkole. Konieczne będzie również podanie  w jakim terminie dziecko będzie przebywało w placówce z określeniem liczby godzin pobytu

 

 •   o organizacji pracy w okresie dyżuru wakacyjnego decyduje dyrektor

 

 •   rodzic nie może odwołać się od decyzji dyrektora w związku z nieprzyjęciem dziecka na dyżur.

 

 

 

ZASADY NABORU

 

 

 

 •   Rodzice zgłaszają w swoim macierzystym przedszkolu, w jakim okresie dziecko będzie korzystało z opieki

 

 •   Na podstawie zgłoszeń dyrektor ustala plan urlopów

 

 •   Jeśli będzie więcej chętnych niż miejsc w określonym terminie, istnieje możliwość zmiany deklarowanego w zgłoszeniu terminu

 

 •   Jeśli będzie więcej chętnych niż miejsc stosuje się zasady pierwszeństwa (COVID), pierwszeństwo maja również dzieci, które wcześniej nie korzystały z opieki wakacyjnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okres pracy w trybie wakacyjnym trwa od 28 czerwca do 20 sierpnia

 

23 sierpnia do 31 sierpnia – przygotowanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych 
 w szkołach do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

 

01 września 2021 – rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

 

 

WAŻNE TERMINY:

 

 • Składanie zgłoszeń na dyżur w terminie  od 18.01.2021 do 29.01.2021 r.
 • Weryfikacja  zgłoszeń w terminie od 01.02.2021 do 12.02.2021 r.
 • Podanie do wiadomości zakwalifikowanych dzieci w dni 17.02.2021 r.