Konwalie

                        KONWALIE  (gr. V)

 

                                       Rok szkolny 2020/ 2021

 

Grupę ,,Konwalie” tworzy 25 dzieci: 15 dziewczynek i 10 chłopców.

W  roku szkolnym 2020/ 2021 realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego DZ.U z dnia 24.II 2017r. poz. 356 w oparciu o program

„ Kocham Przedszkole” nr I/Pr/17/18  autorstwa M. Pleskot i A. Staszewska- Mieszek oraz pakiecie wyd. WSiP  „ Plac zabaw” pięciolatek.

 

 „Plac zabaw” to nowoczesny program, zapewniający dziecku nie tylko dobry start w szkole, ale przede wszystkim rozwój kompetencji kluczowych przygotowujących do życia we współczesnym, szybko rozwijającym się świecie. Zawiera szczegółowe cele i treści kształcenia odnoszące się do każdego z osiągnięć dziecka na koniec edukacji przedszkolnej, zawartych w czterech obszarach rozwoju: fizycznym, emocjonalnym, społecznym  i poznawczym.

Program podkreśla indywidualne podejście do dziecka z uwzględnieniem jego zainteresowań, upodobań, trudności, a przede wszystkim indywidualnego tempa rozwoju psychofizycznego.

W programie znaczące jest samodzielne dochodzenie dziecka do wiedzy poprzez doświadczanie, eksperymentowanie, obserwowanie. Nauczyciel jest osobą organizującą dziecku proces zdobywania wiedzy oraz umożliwia mu zdobywania nowych doświadczeń.

    Grupa ,,Konwalie” pracuje w godzinach od 6:30 do 16:30. Ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego zaleca się przyprowadzanie i odbieranie dzieci w godzinach funkcjonowania grupy.

    Grupa „Konwalie” nie leżakuje!!!  tylko relaksuje się i odpoczywa . Relaksacja trwa 30 minut (od godz. 12 do godz.12.30) podczas której dzieci słuchają bajek i opowiadań, muzyki relaksacyjnej. Relaksacja rekomendowana jest przez MEN i ujęta jest w  warunkach i sposobach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Hałas, poruszenie, niepokój, stres , zbyt duża ilość bodźców w ciągu dnia, staje się coraz częściej nieodłącznym elementem współczesnego świata. Nam dorosłym  łatwiej jest poradzić sobie z negatywnymi emocjami. Dzieci mają z tym ogromny problem, dlatego potrzebują naszej pomocy. Bardzo wiele dzieci spędza w przedszkolu kilka godzin, jeżeli w tym czasie nie miałyby odpoczynku , dochodziło by do fizycznego i psychicznego przeciążenia niedojrzałego organizmu dziecka, co w efekcie wzmagałoby przejawy nadpobudliwości ruchowej, niepokoju, braku koncentracji i uwagi. Relaksacja czyli higiena zmysłów ma przygotować siedmiolatka do długiego siedzenia w ławce szkolnej.

 Od października w naszej grupie będą odbywały się zajęcia z języka angielskiego dwa razy   w tygodniu (wtorek, czwartek)

WAŻNE!!!

 

Proszę o poinformowanie nauczyciela grupy o wszelkich zmianach w bieżącym roku szkolnym, np. zmiana adresu dziecka lub któregoś z rodziców, zmiana nr telefonu rodzica, zmiana nazwiska dziecka bądź rodzica.

 

W przypadku nieobecności dziecka  proszę poinformować o tym przedszkole, podając również przyczynę nieobecności.

 

    Ze względu na ograniczony od października kontakt z Państwem, założona w ubiegłym roku szkolnym grupa w aplikacji Messenger będzie jedną z form komunikowania się oraz informowania o sprawach związanych z naszą grupą.

   Mamy nadzieję , że mimo wielu obostrzeń dotyczących COVID-19  współpraca między nami będzie owocna i przebiegać będzie w miłej atmosferze.

 Pozdrawiam, Pani Kasia.