Kadra


 

Naszą kadrę pedagogiczną tworzy zespół twórczych i przyjaznych

dzieciom nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi

z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

 

Dyrektor   -    mgr   Aldona    Radziwon

 

NAUCZYCIELE:

 

mgr                  Joanna            Olszewska - społeczny zastępca dyrektora

mgr                  Barbara          Pierzecka

mgr                  Magdalena     Siewier

mgr                  Katarzyna       Baranowska

mgr                 Katarzyna        Siemieńska

mgr                 Anna                Musiej- Rogalska

mgr                 Katarzyna        Leciejewska

mgr                  Aneta               Bednarczyk-Lach

licencjat          Julita               Oleksik

       

                       Krystyna           Szwed -  pomoc nauczyciela

              mgr Paulina              Furtak      -    język angielski

                s.   Teresa               Pluta       -      religia

 

 

PERSONEL WSPOMAGAJĄCY:

 

Beata                       Szumow  -        gł.księgowa

Elżbieta                   Karczewska -   intendent

Teresa                     Furtak           -  kucharz

Lilia                         Piotrowska   -  pomoc kuchenna

Krystyna                 Dorawa       -   pracownik obsługi

Bogumiła               Beśka            - pracownik obsługi

Anna                       Krawczyk    -  pracownik obsługi

Alina                       Sikora          -  pracownik obsługi

Agnieszka              Sionkowska-Grandke  -pracownik obsługi

Jarosław                 Grudziński   -   pracownik do prac lekkich