Kadra


 

Naszą kadrę pedagogiczną tworzy zespół twórczych i przyjaznych

dzieciom nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi

z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

 

Dyrektor   -    mgr   Aldona    Radziwon

 

NAUCZYCIELE:

 

mgr                 Joanna            Olszewska - społeczny zastępca dyrektora

mgr                 Barbara          Pierzecka

mgr                 Magdalena     Siewier

mgr                 Katarzyna       Baranowska

mgr                 Katarzyna        Siemieńska

mgr                 Anna                Musiej- Rogalska

mgr                 Katarzyna        Leciejewska

mgr                 Aneta               Bednarczyk-Lach

mgr                Anna                 Sargsvan

       

                       Krystyna          Szwed              -  pomoc nauczyciela

              mgr  Wioletta           Krych              - język angielski

                s.    Teresa                Pluta               - religia

 

 

PERSONEL WSPOMAGAJĄCY:

 

Beata                       Szumow                           -  gł.księgowa

Elżbieta                   Karczewska                    -  intendent

Teresa                     Furtak                             -  kucharz

Lilia                         Piotrowska                     -  pomoc kuchenna

Krystyna                 Dorawa                           -  pracownik obsługi

Bogumiła               Beśka                                - pracownik obsługi

Anna                       Krawczyk                        -  pracownik obsługi

Elżbieta                 Drążkowska                     -  pracownik obsługi

Agnieszka             Sionkowska-Grandke    - pracownik obsługi

Jarosław                Grudziński                   -   pracownik do prac lekkich