RODO - Ochrona Danych Osobowych 2019

Inspektorem Ochrony Danych jest  P. Radosław  Jaśkiewicz ,  kontakt: e-mail : iod@spnt.pl  telefon: +48 91 85 22 093.

Artykuły