BIP

 

 

Prezdszkole Publiczne Nr 49

Ul. Marmurowa 7

70-747 Szczecin

tel. 91 4609 997

adres e-mail: pp49@miasto.szczecin.pl

NIP 955-220-79-91

REGON  320388309

Sprawozdanie finansowe za 2018r.

1. Bilans jednostki budżetowej na 31.12.2018

2. Zmiany w funduszu jednostki.

3. Rachunek zysków i strat.