Maki

ROK SZKOLNY 2020/2021

GRUPA  “MAKI”


    W związku z tym, że rok zaczynamy w okresie pandemii, nasza praca przebiegać będzie  na zupełnie innych warunkach niż w roku poprzednim. Liczymy na Państwa wyrozumiałość i dostosowanie sie do zaistniałych obostrzeń.

 Grupa “ Maki “ liczy 25 osób: 15 dziewczynek, 10 chłopców. Wszystkie dzieci są z rocznika 2014r. Zgodnie z art.31 ust.4 Prawo Oświatowe , każde dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, przygotowujące dziecko do podjęcia nauki w klasie I. Zgodnie z art. 42.ust.1 ustawy Prawo Oświatowe niespełnienie obowiązku, o którym mowa w art.31 ust.4 podlega egzekucji w trybie przepisów o postepowaniu egzekucyjnym w administracji. Rodzice dziecka ,które nie będzie uczęszczało na zajęcia w grupie zerowej zostaną pociągnięci do konsekwencji.

       Realizujemy Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego DZ.U. z dnia 24.II 2017r. poz. 356 oraz pracujemy na programie „ Kocham Przedszkole” nr I/Pr/17/18  autorstwa M. Pleskot i A. Staszewska- Mieszek oraz na pakietach Wsip'owskich „ Plac zabaw”

    Nasza grupa czynna jest:  poniedziałek od 8.00 do 15.00 ,  pozostałe dni od 8.00 do 15.30. Ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego zaleca się przyprowadzanie i odbieranie dzieci w godzinach funkcjonowania grupy.

    Na grupie „ Maki”  NIE LEŻAKUJEMY!!!  tylko relaksujemy się, odpoczywamy . Relaksacja trwa 30 minut od godziny 12 do 12.30, podczas której czytamy bajki, słuchamy muzyki relaksacyjnej. Relaksacja rekomendowana jest przez MEN i ujęta jest w  warunkach i sposobach realizacji Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.

Hałas, poruszenie, niepokój, stres , zbyt duża ilość bodźców w ciągu dnia, staje się coraz częściej nieodłącznym elementem współczesnego świata. Nam dorosłym  łatwiej jest poradzić sobie z negatywnymi emocjami. Dzieci mają z tym ogromny problem , dlatego potrzebują naszej pomocy. Bardzo wiele dzieci spędza w przedszkolu kilka godzin, jeżeli w tym czasie nie miałyby odpoczynku , dochodziło by do fizycznego i psychicznego przeciążenia niedojrzałego organizmu dziecka, co w efekcie wzmagałoby przejawy nadpobudliwości ruchowej, agresji, niepokoju, braku koncentracji i uwagi. Relaksacja czyli higiena zmysłów ma przygotować siedmiolatka do długiego siedzenia w ławce szkolnej.

   Na grupie 2 razy w tygodniu (środa  czwartek) o godzinie 9.00 odbywają się zajęcia z religii . Na religię uczęszczają dzieci , których rodzice zadeklarowali  chęć uczestnictwa. Prosimy o zgłoszenie czy Państwa dziecko będzie uczestniczyć w lekcjach religii do wychowawcy grupy.

    Od października po dokonaniu wszelkich formalności – zatrudnienie nowego nauczyciela , zaczną odbywać się dwa razy w tygodniu zajęcia z języka anielskiego we wtorki i  czwartki w godz. 9.50-10.20. Planujemy też zajęcia z rytmiki.

    Od października raz w miesiącu realizowany  będzie na grupie program:   „ Kuchcikowo - smacznie i zdrowo ” prowadzony przez panią Kasię B.  Celem programu jest zapoznaniem dziecka ze zdrową żywnością bez cukru, zachęcenie do spożywania warzyw .  Drodzy Rodzice,  liczę na Wasze wsparcie przy realizacji programu.  Program  musi być  realizowany  zgodnie z wytycznymi dotyczącymi COVID-19,  dlatego też produkty, które zostaną przez Państwa dostarczone przejdą 24 godzinną kwarantannę.

   27 października  odbędzie się uroczyste PASOWANIE NA STARSZAKA, ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego dotyczącego COVID-19 uroczystość odbędzie się bez udziału rodziców. Dzieci zostaną Pasowane na Starszaka w obecności Pani Dyrektor oraz wychowawczyń. Na stronie naszego przedszkola umieszczone zostaną zdjęcia z pasowania. Istnieje również możliwość wykonania zdjęć przez profesjonalnego fotografa w reżimie sanitarnym z zachowaniem odległości. Jeżeli wyrażają Państwo chęć zakupu zdjęć prosimy zgłosić do  wychowawcy grupy.  Prosimy o uroczysty ubiór dla dziecka.

    Ze względu na ograniczony kontakt z Państwem , założona została na Whatsappie grupa  za pośrednictwem , której przekazywać będziemy różne informacje dotyczące naszej grupy.

   Mamy nadzieję , że mimo wielu obostrzeń dotyczących COVID-19  współpraca między nami będzie owocna i przebiegać będzie w miłej atmosferze.

Panie Basia i Kasia